WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 5 08-110 Siedlce ul. Gen Orlicz-Dreszera 3

Podrędczniki dla klasy 1 Szkoły Podstawowej ( podręcznik do nauki „Nasz elementarz” oraz do języka angielskiego) uczniowie otrzymają na początku września na zasadzie wypoPODRĘCZNIKI-SZKOLNE-2014-15życzenia na rok szkolny 2014/15