Wybory książek

„Ogólnopolskie Wybory Książek to przedsięwzięcie, którego organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcją „Biblioteki Szkolne Online”. Patronem wyborów jest minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Więcej...

"Śmieci niczyje"

Dnia 21 marca rozpoczęliśmy kalendarzową wiosnę uczestnicząc w akcji Polskiego Klubu Ekologicznego Podlasie „Śmieci niczyje”. Uczniowie z klas Va, Vc, VIb, VIa i IIIb z wielkim zapałem przystąpili do sprzątania Lasku Podsekulskiego. Sobotnie porządki były także okazją do spotkania z budzącą się przyrodą. Niektórzy uczestniczyli w tej akcji już po raz kolejny. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uczniów z „Piątki” również nie zabraknie na wiosennym sprzątaniu lasu.

Więcej...

Światowy Dzień Zespołu Downa

Niepasujące do siebie, kolorowe skarpetki są w tym roku symbolem obchodzonego w sobotę. Światowego Dnia Zespołu Downa. Założyli je m.in. europosłowie Jerzy Buzek, Andrzej Duda oraz Danuta Wałęsa, po to, by zwiększyć świadomość na temat zespołu Downa i integrować ze społeczeństwem osoby nim dotknięte.

Więcej...

Zajęcia opiekuńcze

Szanowni Państwo !

W dniach 2-3 kwietnia i 7 kwietnia 2015 w godz. 8.00 – 14.00 dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Zainteresowani Rodzice proszeni są o potwierdzenie udziału dziecka w zajęciach w sekretariacie do dnia 30.03.2015r.

                                                                                    Z poważaniem
                                                                                             
                                                                                                /-/ Joanna Kowalska - Wróbel
                                                                                                Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

Więcej...

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty, wprowadzonymi ustawą  z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami naboru na wolne miejsca dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Więcej...

Obiady za miesiąć marzec

Opłaty za obiady na miesiąc marzec 2015r. będą przyjmowane w dniach

25, 26, 27 lutego

w godz. od 7:00 do 13:00

Cena abonamentu wynosi 66 zł


UWAGA!
Brak opłaty w podanym wyżej terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z korzystania z obiadów!


Elżbieta Kowalik
(Intendent)

Więcej...

Wywiadówki

Zebranie z rodzicami odbędzie się we czwartek 15-01-2015

Klasy 0-3 godzina 16.30

Klasy 4-6 godzina 17.00

Przydział sal na spotkanie z rodzicami

Więcej...